INFO om Bredbånd

Information om Bredbåndsnettet!


Vi har alle modtaget brev med tilbud fra Fastspeed om internet, hvor der oplyses at Grundejerforeningen har valgt at åbne op for Fastspeed.
Det er en sandhed med modifikationer idet vi har åbnet op for alle interesserede internetleverandører, og vi har ingen specielle relationer til Fastspeed.
Det er således nu muligt og op til den enkelte husstand at vurdere hvem de vil have som leverandør af internetforbindelse, og det er Grundejerforeningen uvedkommende. Og eventuelle anker omkring internetforbindelsen er udelukkende et anliggende mellem den valgte internetleverandør og husstanden.
I brevet fra Fastspeed nævnes mulighed for en højere hastighed ved opgradering af vores anlæg. Bestyrelsen undersøger p.t. mulighed og hvilke investeringer det vil kræve, og informerer når der er nyt herom.


Jeres bestyrelse