Øvrige informationer

Information


EL

Manglende gadebelysning/driftproblemer - så kontakt CITELUM 87362847


Vand

Driftsproblemer, så kontakt Greve Vandværk på tlf. 43 90 81 00.


Affald og genbrug

Kontakt Greve Kommune eller se www.greve.dk.


Varme

Driftsproblemer, så kontakt Greve Strandby Fjernvarmeværk på tlf. 43 40 43 34.


Et godt råd!

Kontakt varmeværket før evt. kontakt til VVS-mand.

Anoden i varmtvandsbeholderen kan med fordel skiftes hvert tredje år.
TV & Bredbånd:

Driftsproblemer, så kontakt Yousee tlf. 80 80 40 50

Åbningstider:  Hverdage kl. 8 - 20    lør/søndage kl. 12-20

Hvis internetstik er monteret på første dåse (oftest i stuen), og signal er for svagt/stærkt, kan det i nogen tilfælde være nødvendigt at sætte dæmper på. Dette gøres af Yousee uden beregning.

Måling af hastighed (returvej) kan ske på Telestyrelsens hjemmeside www.internetkvalitetsguide.dk

IP telefoni


Grundejerforeningen har tidligere haft en aftale med Yousee, om favørpriser på fastnet telefoni. Denne aftale eksisterer IKKE længere.

Alle henvendelser vedr. abonnement skal ske til direkte til Yousee Tlf. 80804040


Snerydning:

Henstilling fra kommunen:

Den enkelte grundejer har pligt til at rydde sne og sørge for at der ikke er glat ud for sin ejendom.

Kommunen sørger for dette på offentlige vejes kørebaner, stier og parkeringspladser. MEN alle grundejere har en vis forpligtelse.


Grundejere langs offentlige veje og stier:

Hvis du bor ud til en offentlig vej eller sti i by eller bymæssig bebyggelse og har mindst en gående adgang til disse, skal du rydde fortovet for sne og sørge for, at der ikke er glat ud for din ejendom.

Sne: Der skal hurtigst muligt ryddes i det omfang, det er krævet af hensyn til færdslen.

Glat føre: Der skal hurtigst muligt strøs grus, sand eller lignende. Du bør ikke anvende salt eller kemikalier på fliser, da det ødelægger fliserne og miljøet.


Grundejere ved private fællesveje og stier:

Hvis du bor ud til en privat fællesvej eller sti (Greve Strandby) i såvel by eller bymæssig bebyggelse som på landet, skal du hurtigst muligt rydde sne og sørge for, der ikke er glat (som anført ovenfor).

Det gælder både kørebane, fortov og sti.

Hvis ikke grundejerne udfører deres forpligtelser kan kommunen,  hvis det skønnes nødvendigt  lade arbejdet udføre for grundejerens regning.


Vil du vide mere?

Du kan få flere oplysninger hos Teknisk Kundeservice på RådhusetPlankeværk og træer:

•Hegn skal udføres som uigennemsigtigt hegn i 1,80 m højde målt fra havens niveau.

•Standard dimensionen på plankerne er 32x125mm uhøvlet.

•Dør i plankeværk skal åbne ind i haven.

•Ingen træer i rækkehushaverne må have en større højde end 6 m.


Farvevalg i Greve Strandby:

Farvevalg m.m. fremgår af Partiel byplanvedtægt nr. 24 § 6 stk. 3.

Udvendige bygningssider, herunder tage og sokler, må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, engelsk-rødt, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. Hegn om rækkehushaver skal for hver rækkehusblok fremtræde med ensartet farvevirkning mod de udlagte veje og stier.Vedligehold af område ud for eget hegn:

Græsrabat/beplantning bag haven skal vedligeholdes af grundejeren.

Visne blade fra træerne på stamvejene m.m. er også den enkelte grundejers opgave.

Træer og grene der hænger ud over plankeværk skal beskæres.


Kloak:

Spuling skal kun ske, hvis kloakken er tilstoppet.

Forebyggende spuling skal undgås.


Fælles arealer:

Grundejerforeningen står for vedligeholdelsen af vores fælles arealer.

HUSK derfor at det er et fælles ansvar at værne om fællesarealer og legepladser. Du er også med til at betale for vedligeholdelsen.


Husdyr:

Husdyr må ikke færdes frit i bebyggelsens område.

Efterladenskaber skal bortfjernes og ikke efterlades i de grønne områder, som buskadser og på legepladser.


Støj:

Vis hensyn, f.eks. biler i tomgang, hunde der gør, arbejde med maskiner på huset eller i have i aftentimerne og gennem hele weekender.


Indbrud:

Der har gennem tiden været flere indbrud i grundejerforeningen. Tyvene kommer ind ved at bryde skydedøren (mod haven) op med et koben.

Døren kan sikres ved at lægge en bjælke mellem vinduesparti og skydedør. Mål på bjælken skal være 45x80x1360mm. Så er det ikke muligt at vride håndtaget og derved åbne/skubbe døren op.

Ved udskiftning af låse i hoved- og bryggersdør, så skal man være opmærksom på tykkelsen af døren.

Labels med naboovervågning kan fås hos KRIM.

Skulle uheldet være ude, så ring til Roskilde Politi på tlf. 46 35 14 48.


Parkering på stamveje:

Færdselsloven §28 stk. 1

Standsning og parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.


.