Historie

H I S T O R I E

I forgrunden Nældebjerggaard - før udstykningen.

I baggrunden (se pil) Brogåaarden, som i dag fungere som offentlig institution.

Greve Strandbys historie.


I 1964 søgte Nældebjerggårds ejer. Hans Krüger Pedersen om tilladelse til udstykning af det areal, der blev afskåret ved anlægget af Nældebjergvej. Tilladelsen til de matrikulære ændringer blev givet i 1967 og de yderligere matrikulære ændringer blev godkendt i 1970 & 1973.

Greve-Kildebrønde sogneråd bestemte 31. juli 1969, at en grundejerforening skulle oprettes. Sognerådet ville fastlægge foreningens stedlige område.

"Greve Strandby" blev stiftet 7 år senere - den 16. juni 1976.  Udstykningen skete  fra Nældebjerggaard midt i 70.erne.

En del af det udstykkede areeal blev solgt til A/S Ernito, som byggede 309 rækkehuse i årene 1975-1977.

Således opstod vejene: Solbærengen, Hyldebærengen, Hyldebærlunden, Blåbærlunden, Blåbærhaven, Tyttebærhaven, Tyttebærkæret, og Rønnebærkæret.

Greve Kommune købte parcellen matr. nr. 8a, hvor man i 1978 åbnede børnehaven "Blåbærhaven".  Nævnte børnehave blev i november 2014 lukket og solgt til Fa. Unika Huse,  som opførte 8 et-plans rækkehuse i løbet af 2015.

De første ejere af de nye huse - flyttede ind omkring 1. maj 2016.  Samtlige huse var overtaget 13. juli 2016.